Strona główna

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół/przedszkoli, pod nazwą

Kreatywna zerówka – szansą i wyzwaniem dla dziecka

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 listopada 2021 r. do 15 kwietnia 2022 r. Szkoły/Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Kreatywna zerówka – szansą i wyzwaniem dla dziecka” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dodaj komentarz